REHABILITERING AV SIKRINGSSKAP. BEHOLD SKAPET, BYTT UT INNMATEN. ENKELT OG RIMELIG

Gamle sikringsskap med skrusikringer er en hyppig kilde til boligbranner. Utslitte bunnskruer, ledninger som har løsnet i tilkoblingen og sikringer som ikke er godt skrudd til er kilder til varmgang og i verste fall brann. Har De et hus hvor den elektriske installasjonen er gammel og sikringer ryker? Ta kontakt med oss, og vi gir deg råd og uforpliktende tilbud på oppgradering av anlegget.

Vi kan skifte ut hele skapet eller rehabilitere det gamle slik at det fremstår som nytt med ny dør, ramme og innmat. Vi leverer innmat spesielt tilpasset standard sikringsskap-størrelser som de fleste hus har montert. Et viktig element i nye sikringsskap er overspenningsvern som beskytter boligen mot store spenninger inn på det elektriske anlegget. Dette kan forårsake betydelige ødeleggelser på installasjon og tilkoblet elektrisk utstyr, og boligbrann er en konsekvens vi ofte ser som følge av lynnedslag

Å rehabilitere det gamle sikringsskapet er en god investering i sikkerhet for familie og vern om eiendom. Ved å velge jordfeilautomater (jordfeilbryter på hver kurssikring) unngår du at hele huset mister strømmen hvis en jordfeil oppstår. Strømmen går kun på kuren med feil på. Dette kan redde f. eks. fryseboks og kjøleskap.


Tittel

VARMEKABLER FOR: OPPHOLDSROM - BAD - OPPKJØRSLER OG FORTAU - TAKRENNER - NEDLØP

I dag får du varmekabler for et hvert behov og med minimal byggehøyde. Sammen med moderne styringsteknikk er varmekabler en kostnadseffektiv og behagelig oppvarmingsform. Nedstøpt eller under laminat / parkett. I asfalt utendørs i hjulspor, gårdsplasser eller fortau.

Kabler for innstikk i vannrør hindrer at de fryser til. Varmekabler er tilrettelagt både for nybygg og rehabilitering.


Kontakt oss for befaring og oppmåling så gir vi deg et hyggelig tilbud installasjon av varmekabler.
Klikk her og send oss en forespørsel