.

VI SØKER ERFARNE OG SELVSTENDIGE MONTØRER
Ring 56382440 eller send kortfattet søknad med CV til daglig leder

arne@oygarden-elektriske.no

Hvis du ønsker å klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi en klage til:

Håndverkerklagenemnda

Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo

Alternativt:

Forbrukerrådet
Postboks 463 Sentrum
0105 Oslo

Når du sender klagen til nemnda skal du informere om vår e-postadresse (post@oygarden-elektriske.no).